Dokumentation

APIBeskrivning
GET DABASService/newsroom/uppgiftslamnare/{uppgiftslamnare}/{contentType}

Hämtar fullständig information för ett newsroom.

GET DABASService/newsroom/articles/{ulident}/{contentType}

Hämtar alla publicerade artiklar för en uppgiftslämnare.

GET DABASService/newsroom/articles/{ulident}/{top}/{skip}/{contentType}

Hämtar alla publicerade artiklar för en uppgiftslämnare.

GET DABASService/newsroom/news/{ulident}/{contentType}

Hämtar alla publicerade nyheter för en uppgiftslämnare.

GET DABASService/newsroom/news/{ulident}/{uppgiftslamnare}/{nyhetsrubrik}/{contentType}

Hämtar alla publicerade nyheter för en uppgiftslämnare.

GET DABASService/newsroom/news/{ulident}/{newsroomNewsId}/{contentType}

Hämtar alla publicerade nyheter för en uppgiftslämnare.

GET DABASService/participants/{contentType}

Hämtar alla deltagande företag.

APIBeskrivning
GET DABASService/V2/article/gtin/{gtin}/{contentType}

Hämtar fullständig artikelinformation för en artikel

GET DABASService/V2/article/arident/{arident}/{contentType}

Hämtar GTIN för en artikel via ARIDENT

GET DABASService/V2/articles/searchparameter/{searchparameter}/{contentType}

Fritext sökning på artiklar

GET DABASService/V2/articles/basesearchparameter/{searchparameter}/{contentType}

Fritext sökning på bas artiklar

GET DABASService/V2/articles/ulident/{ulident}/{contentType}

Hämtar alla artiklar från en given uppgiftslämnare

GET DABASService/V2/articles/gln/{gln}/{contentType}

Hämtar alla artiklar från en given uppgiftslämnare

GET DABASService/V2/articles/datetime/{datetime}/{contentType}

Hämtar alla förändrade artiklar efter ett givet datum

GET DABASService/V2/articles/{contentType}

Hämtar samtliga publicerade artiklar/GTIN i DABAS

GET DABASService/V2/articlehierarchy/gtin/{gtin}/{contentType}

Hämtar hela hierarkin för en artikel

GET DABASService/V2/completearticlehierarchy/gtin/{gtin}/{contentType}

Hämtar hela hierarkin för en artikel

GET DABASService/V2/articleversions/gtin/{gtin}/{contentType}

Hämtar fullständig artikelinformation för en artikel

GET DABASService/articlestatistics/{contentType}

Hämtar artikelstatistik