Dokumentation

APIBeskrivning
GET DABASService/V2/article/gtin/{gtin}/{contentType}

Hämtar fullständig artikelinformation för en artikel

GET DABASService/V2/articles/searchparameter/{searchparameter}/{contentType}

Fritext sökning på artiklar

GET DABASService/V2/articles/ulident/{ulident}/{contentType}

Hämtar alla artiklar från en given uppgiftslämnare

GET DABASService/V2/articles/gln/{gln}/{contentType}

Hämtar alla artiklar från en given uppgiftslämnare

GET DABASService/V2/articles/datetime/{datetime}/{contentType}

Hämtar alla förändrade artiklar efter ett givet datum

GET DABASService/V2/articles/{contentType}

Hämtar samtliga publicerade artiklar/GTIN i DABAS

GET DABASService/V2/articlehierarchy/gtin/{gtin}/{contentType}

Hämtar hela hierarkin för en artikel